• Doprava zdarma od 1 490 Kč
 • Objednávka za pár minút priamo z webu
 • Zákazníci nás ohodnotili priemernou známkou 4,9 ⭐️

Hľadáme posily do výroby! 📸 Pridajte sa k nám.

Ochrana osobných údajov

Keď používate naše služby, zverujete nám rôzne informácie vrátane vašich osobných údajov. V týchto zásadách ochrany osobných údajov opisujeme, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a ako ich chránime.

Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá a budeme radi, ak sa oboznámite s našimi postupmi. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať.

Ponuka nášho e-shopu sa úzko dotýka vyvolávania a tlače fotografií, predaja a služieb súvisiacich s dekoráciou a životným štýlom. V súčasnosti pôsobíme na portáli Vyvolej.to a medzinárodnej verzii Squared.one.

Poskytovateľom služieb, prevádzkovateľom e-shopu a správcom osobných údajov je:

Squared, s.r.o.
Zelený pruh 1091/111
140 00 Praha 4
ID: 05095344
DIČ: CZ05095344

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 257898.

1. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • návrh a výroba fotoproduktov na mieru,
 • spracovanie a odoslanie objednávky,
 • vybavovanie sťažnosti,
 • odpovedanie na otázky z e-mailov, telefonátov a sociálnych sietí,
 • cielená ponuka nášho tovaru a služieb,
 • marketingové akcie.

1.1 Keď nás kontaktujete prostredníctvom webovej lokality alebo zadáte objednávku na našej webovej lokalite, môžeme vás požiadať o vyplnenie vašich osobných alebo firemných údajov na účely uzavretia a plnenia zmluvy. Tieto informácie môžu okrem iného zahŕňať:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • Adresa,
 • obchodná spoločnosť,
 • identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
 • fotografie, vizuálne záznamy a popisky na účely výroby fotografických produktov.

Osobné údaje sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy.

Ak u nás nakúpite, uložíme si vami zadané informácie (najmä vaše meno, doručovaciu adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu), aby sme ich mohli použiť pri ďalšom nákupe a nemuseli ich zadávať znova. Zakúpené a rozpracované produkty uložíme aj do vášho používateľského profilu, čo vám umožní rýchlejšie vytvoriť novú objednávku.

V prípade, že si na našej webovej lokalite vytvoríte zákaznícky účet chránený heslom alebo použijete nami vytvorený zákaznícky účet, spracúvame aj osobné údaje, ktoré o sebe poskytnete prostredníctvom svojho účtu, vrátane histórie vašich nákupov u nás, zoznamu vašich interakcií s našimi webovými lokalitami; na účely správy vášho zákazníckeho účtu, vytvorenia zoznamu vašich zakúpených a čakajúcich produktov na ďalší nákup, zasielania ponúk nášho tovaru a na účely používateľskej podpory a zisťovania prípadných chýb pri spracovaní objednávok.

K svojmu zákazníckemu kontu môžete pristupovať aj z Instagramu a Facebooku. V tomto prípade nebudete musieť niektoré údaje vypĺňať ručne a vaše osobné údaje (meno a priezvisko, e-mailová adresa, profilová fotografia), ktoré sú potrebné na správne vytvorenie vášho zákazníckeho konta, získame zo služby Facebook.

1.2 Okrem toho, ak si od nás zakúpite tovar, môžeme použiť vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo na zasielanie obchodných oznámení, t. j. na informovanie o tovare alebo službách, ktoré poskytujeme a o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať podľa kategórie tovaru, ktorý ste si od nás zakúpili. Zo zasielania obchodných oznámení sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu v e-mailoch alebo zaslaním správy na adresu info@vyvolej.to.

Ak po nákupe vyplníte dotazník spokojnosti, pridáme ho k údajom o vašej objednávke a spracujeme údaje, ktoré ste v dotazníku uviedli, aby sme zlepšili kvalitu našich služieb. Vyplnenie dotazníka je dobrovoľné.

Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na vaše otázky alebo informácie, o ktoré ste požiadali, je našou zmluvnou požiadavkou a neposkytnutie týchto údajov môže mať za následok neuzavretie zmluvy alebo neodpovedanie na vaše otázky.

1.3 Ak nám na webovej stránke udelíte súhlas, budeme vami poskytnuté osobné údaje vrátane histórie nákupov spracúvať aj na tieto účely:

 • vykonávanie marketingových analýz a štatistík vrátane profilovania;
 • zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa tovarov a služieb Správcu a jeho partnerov na váš e-mail s prihliadnutím na vaše nákupy, preferencie alebo inak prispôsobené na výber tovaru a služieb, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám;
 • použitie osobných údajov, ktoré nám poskytnú sociálne siete Instagram a Facebook, ak sa prihlásite prostredníctvom týchto sociálnych sietí, v rozsahu vašich nastavení na vyššie uvedené účely.

Poskytnutie tohto súhlasu je dobrovoľné a nie ste k nemu povinný na základe žiadneho právneho predpisu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

1.4 Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré sa môžu uložiť v zariadení používateľa pri návšteve webovej stránky. Na našej webovej lokalite používame súbory cookie na tieto účely:

 • zapamätanie si prihláseného používateľa,
 • pridanie do košíka a objednanie,
 • pohodlné webové funkcie,
 • vyhodnocovanie pohybu používateľov na webe,
 • chat so zákazníkmi,
 • získavanie dobrovoľnej spätnej väzby od používateľov,
 • personalizácia zobrazovaných reklám.

Všetky osobné údaje sa spracúvajú zákonným a transparentným spôsobom a vyžadujú sa len primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania. Vaše osobné údaje uchovávame bezpečne a nepredávame ich tretím stranám. Aby sme vám mohli ponúknuť čo najlepšie prispôsobený obsah, používame kvalitné nástroje tretích strán. Tieto nástroje spracúvajú niektoré vaše osobné údaje výlučne na účely vytvárania a odosielania objednávok, doručovania zásielok, cielenia na vás alebo zlepšovania kvality našich služieb. Medzi tieto služby patria napr:

 • Facebook Ireland Limited - online reklama
 • Google Ireland Limited - analýza správania na webe, online reklama v Adwords
 • Mailchimp, USA - E-mailový marketing
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A - Platobná brána
 • PayU S.A. - Platobná brána
 • Seznam.cz, a.s. - on-line reklama v sieti Sklik

2. Kto má prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje budeme spracovávať ako správca. Vaše osobné údaje môžeme preniesť našim subdodávateľom, aby pre nás vykonávali spracovanie na vyššie uvedené účely. Osobné údaje sa môžu prenášať:

 • dodávatelia fotografických produktov,
 • doručovacie a balíkové služby podľa vášho výberu v objednávke,
 • spracovateľov, ktorí nám poskytujú serverové, webové, cloudové, telefónne alebo IT služby alebo ktorí sú našimi obchodnými partnermi,
 • externý účtovník alebo externá právnická firma.

3. Trvanie spracúvania osobných údajov

3.1 Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu, po ktorú vám budeme poskytovať naše služby alebo plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako je zákon o účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

3.2 Po splnení zmluvy (zaplatení ceny a dodaní tovaru) pokračujeme v spracúvaní vašich osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov, ktorými je ochrana našich pohľadávok, a to po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však 4 roky.

3.3 Osobné údaje týkajúce sa vášho zákazníckeho účtu vrátane údajov v ňom obsiahnutých budeme spracúvať na účely správy vášho zákazníckeho účtu a na účely zasielania ponúk nášho tovaru až do zrušenia vášho účtu. Ak si však zriadite zákaznícky účet (alebo sa doň prihlásite prostredníctvom služby Instagram alebo Facebook) a nebudete u nás nakupovať, budeme údaje spracúvať 5 mesiacov od jeho zriadenia. Údaje o vašich nákupoch vo vašom zákazníckom účte budeme uchovávať 4 roky a po uplynutí tejto doby ich vymažeme, okrem prípadov, keď

 • ste u nás nakúpili za posledných 6 mesiacov alebo
 • ste sa prihlásili do svojho zákazníckeho účtu za posledných 12 mesiacov alebo
 • ak ste nám udelili súhlas v súlade s bodom 1.3.

3.4 Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu podľa bodu 1.3, budeme spracúvať, kým svoj súhlas neodvoláte. Ak chcete svoj súhlas odvolať, stačí poslať e-mail s príslušnou žiadosťou na adresu info@vyvolej.to.

3.5 Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť spracovanie svojich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, čo nebude mať vplyv na naše ďalšie vzťahy. Zasielanie ďalších oznámení môžete odmietnuť kliknutím na odkaz uvedený v obchodnom oznámení, ktoré vám bolo zaslané, alebo zaslaním e-mailu s príslušnou žiadosťou na adresu info@vyvolej.to.

4. Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý"),
 • právo na obmedzenie spracovania údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu,
 • právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú vysvetlené nižšie, aby ste mali jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky svoje práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese info@vyvolej.to.

Sťažnosť môžete podať dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov(www.uoou.cz).

Právo na prístup znamená, že nás môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú, a ak áno, na aké účely, v akom rozsahu, komu sa poskytujú, ako dlho ich budeme spracúvať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo namietať, odkiaľ sme osobné údaje získali a či na základe spracúvania vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane prípadného profilovania. Máte tiež právo získať kópiu svojich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné a za ďalšie poskytnutie môžeme účtovať primerané administratívne náklady.

Právo na opravu znamená, že nás môžete kedykoľvek požiadať o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie znamená, že vaše osobné údaje musíme vymazať, ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je nezákonné, (iii) namietate proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie alebo (iv) nám to ukladá zákon.

Právo na obmedzenie spracúvania znamená, že kým nevyriešime všetky sporné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov tak, aby sme ich mohli uchovávať a prípadne používať len na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na účely priameho marketingu alebo na základe oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na tieto účely nebudú spracúvať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.